Privacy Statement

You are here

PRIVCACYBELEID VAN SYNERCO

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SynerCo verwerkt van haar leden, partners, opdrachtgevers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van SynerCo, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan SynerCo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SynerCon Hauweelstraat 16, 9971 Lembeke, België, BE 0692.841.504
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@synercovzw.be

2. Welke gegevens verwerkt SynerCo en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 SynerCo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SynerCo
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met SynerCo en je te informeren over de ontwikkelingen van SynerCo

E-mail berichtgeving (opt-out):

SynerCo gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SynerCo.  Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen 

SynerCo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SynerCo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van SynerCo kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SynerCo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SynerCo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@synercovzw.be

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.